Verhoging minimumloon per 1 juli.

26/06/2015

Het minimumloon dat u per 1 juli 2015 minstens aan werknemers van 23 jaar en ouder moet uitbetalen, is onlangs bekendgemaakt. Het gaat om een bedrag van € 1.507,80 bruto per maand. Er geldt een afgeleid minimumbedrag voor jongeren. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 april het minimumloon voor de tweede […]

Pensioenfonds ZZP’ers is een feit.

Sinds 1 januari 2015 is het dan zover. De lang bediscussieerde ‘pensioenregeling’ voor ZZP’ers is dan toch een feit. Hierbij moet worden opgemerkt dat het woordje pensioen in dezen nogal misleidend is. De bedoelde ‘pensioenregeling’ heeft namelijk het fiscale karakter van een lijfrente. Het bijzondere aan de regeling is dat er voor ZZP’ers collectief – […]