Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet

21/12/2015

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Zorgverzekeringswet voor 2016 vastgesteld. De hoge bijdrage daalt van 6,95 naar 6,75%. De hoge bijdrage geldt voor inhoudingsplichtigen. De lage bijdrage stijgt van 4,85 naar 5,5%. De lage bijdrage geldt voor mensen zonder werkgeversrelatie. De reden voor deze flinke stijging is dat […]

Vaderverloop nog geen vijf dagen

Voorlopig hoeft uw onderneming nog geen vijf dagen kraamverlof te betalen aan een medewerker als zijn partner bevalt van een baby. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een overleg met de Tweede Kamer namelijk aangegeven dat de wet die de uitbreiding van het zogenoemde vaderverlof regelt, pas begin 2016 wordt ingediend. Nu […]

Blauwe envelop na honderd jaar met pensioen

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat na honderd jaar verdwijnen. De envelop zal niet meer nodig zijn als de fiscus overstapt naar volledig digitaal berichtenverkeer met burgers en bedrijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt. Staatssecretaris Eric Wiebes geeft woensdag het startsein voor een campagne die het afscheid van […]

Modelovereenkomst vervangt VAR in 2016

De VAR gaat binnenkort verdwijnen, waarschijnlijk per 1 april 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan in de plaats daarvan met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten werken. Dit geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid over het wel of niet inhouden van loonheffingen. De Belastingdienst heeft samen met VNO-NCW/MKB een aantal modelovereenkomsten opgesteld, welke te vinden zijn op […]

Belastingplan gaat toch door

Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen extra naar de arbeidskorting. Werkenden met inkomens tussen € 35.000 en € 125.000 krijgen hierdoor lagere lasten. Ook is er vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor […]

Prinsjesdag 2015: Wijzigingen belastingstelsel

07/10/2015

Prinsjesdag en de algemene beschouwingen zijn weer achter de rug. Hieronder vindt u een aantal wijzigingen in het belastingstelsel die vanaf 1 januari 2016 zullen worden doorgevoerd. 1. Verlaging tweede en derde belastingschijf en verlenging derde belastingschijf De lasten op arbeid worden verlaagd, de tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag. Beide schijven […]

Tweede Kamer akkoord met alternatief voor VAR

19/07/2015

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vervanger voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Als ook de Eerste Kamer instemt, krijgt u waarschijnlijk per 1 januari 2016 te maken met een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door modelcontracten, die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. […]

Ontslag met wederzijdse toestemming wijzigt per 1 juli 2015

Wilt u als werkgever een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst met uw medewerker sluiten? In dat geval zal in deze overeenkomst vanaf 1 juli aanstaande een bedenktermijn van 14 dagen moeten worden opgenomen. Indien dit wordt vergeten, heeft de werknemer een periode van 21 dagen waarbinnen hij de getekende overeenkomst kan ontbinden. De verklaring van de werknemer […]

Nieuwe bijtellingsregels voor auto’s

Het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat teruggebracht worden van vijf naar twee. Daarnaast gaan eigenaren van hybride auto’s meer belasting betalen. Per 2017 komt er een laag tarief van 4% voor volledig elektrische auto’s. Deze lage bijtelling geldt alleen over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. De […]

Zelfstandigenaftrek blijft bestaan

De zelfstandigenaftrek zal bij een herziening van het belastingstelsel gewoon blijven bestaan. Dit hebben PvdA en de VVD onlangs laten weten bij een discussiebijeenkomst over dit thema. Met de zelfstandigenaftrek kunt u als zelfstandige zonder personeel een bedrag van maximaal € 7.280 van uw winst in de inkomstenbelasting aftrekken. Er is al langer discussie over […]